Slikvaartuig (SVR)

Slik is een droogvallend stuk grond in een getijdengebied. Slikken vallen droog bij laagwater en lopen onder bij hoogwater. Slikken komen voor op een aantal plaatsen op de wereld waaronder o.a. de Waddenzee en in het deltagebied van Bangladesh.
In deze zin heeft slik vrijwel dezelfde betekenis als wad.
Ruim twintig jaar geleden is bij Machinefabriek Meijer een slikvaartuig ontwikkeld en getest, en met groot succes! Dit vaartuig bleek in staat zich met gemak over een slik of waddengebied te verplaatsen, zowel in het water als op het drooggevallen gedeelte.
Voor noodzakelijke werkzaamheden op zo’n waddengebied is dit slikvaartuig een ideale oplossing. Zoals onderstaande foto’s laten zien wordt de bodem nauwelijks aangeraakt met hierbij behorende positieve milieu effecten.
Er is hernieuwd belangstelling voor dit vaartuig.

Fotogallerij

Mogen wij uw partner worden in samenstellingen, omkastingen, framebouw en assemblage?

Contact Us

Please fill in your question and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.