DISCLAIMER

Algemeen
Meijer Metal B.V. (Kamer van Koophandel 01101708), hierna te noemen Meijer Metal, verleent u hierbij toegang tot meijerbv.nl (de website) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Meijer Metal en derden zijn aangeleverd. Meijer Metal behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Meijer Metal.

Beperkte aansprakelijkheid
De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Meijer Metal.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten.Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Meijer Metal. Kopiëren,verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Meijer Metal, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Mogen wij uw partner worden in samenstellingen, omkastingen, framebouw en assemblage?

Contact Us

Please fill in your question and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.