Privacy Statement

Dit is de privacyverklaring van Meijer Metal B.V., opgenomen in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder het nummer Leeuwarden 01101708, met betrekking tot de website www.meijerbv.nl. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking van de gegevens die Meijer Metal B.V. verzamelt door middel van het aanvraagformulier op website(s) en/of op andere manieren waarmee persoonlijke gegevens kunnen worden verzameld, zoals bijvoorbeeld visitekaartjes die op beurzen worden verkregen.

Meijer Metal B.V. respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van onze website. We zorgen ervoor dat de informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Meijer Metal.

U dient zich ervan bewust te zijn dat Meijer Metal B.V. niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites die toegankelijk zijn via een link op onze website. Wij adviseren u om bij het benaderen van websites van derden via onze website altijd de privacy verklaringen en disclaimers van die andere websites te raadplegen. U kunt zien dat u niet langer op onze website bent als de URL is gewijzigd.

Verwerking van persoonsgegevens
Wanneer u zich aanmeldt voor de diensten van Meijer Metal B.V., vragen wij u om bepaalde minimale persoonlijke gegevens te verstrekken, zoals uw naam, aanhef en de gegevens met betrekking tot het bedrijf waarmee u mogelijk in dienst bent. Wij zullen u nooit om uw persoonlijke adresgegevens en / of andere persoonlijke informatie vragen. De gegevens worden opgeslagen in het klantensysteem (CRM) van Meijer Metal B.V. en worden gebruikt om ons in staat te stellen onze diensten aan u te leveren, zoals het opslaan van applicaties, offertes en / of het verzenden van productinformatie en / of nieuwe informatie. Uw e-mailadres wordt alleen voor dit doel gebruikt. U kunt uw ontvangst van mailings te allen tijde beëindigen met behulp van de methode die in de betreffende mailing is gespecificeerd.

In principe worden uw persoonlijke gegevens alleen door Meijer Metal B.V. gebruikt. We verstrekken uw persoonlijke gegevens niet zonder uw toestemming aan derden, tenzij we hiertoe wettelijk verplicht zijn of op grond van een rechterlijke uitspraak, of als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en Meijer Metal B.V.

U hebt te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonlijke gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. In dat geval kunt u contact met ons opnemen. Als u op een gegeven moment niet langer informatie per e-mail wenst te ontvangen, dan kunt u zich te allen tijde afmelden via de link onderaan de betreffende e-mail. Mochten er nog klachten en / of bezwaren zijn die niet direct met Meijer Metal kunnen worden opgelost, dan heeft u het recht om een ​​klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bewaartermijn
Meijer Metal B.V. bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor ze zijn verzameld en verwerkt.

Cookies
De website meijerbv.nl zoekt voortdurend naar mogelijkheden om de dienstverlening te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op de behoeften van de bezoekers. Daarbij maakt de website gebruik van cookies. Om ze te kunnen plaatsen, is uw toestemming nodig.

Wat is een cookie?
Een cookie is een stuk informatie dat een browser opslaat op uw computer, smartphone of ander apparaat. Met zogenaamde tracking cookies wordt deze informatie ook opgeslagen op de server van de website-aanbieder of op de server die Meijer Metal gebruikt. Met behulp van cookies kan een bezoeker bijvoorbeeld automatisch inloggen op een website, maar Meijer Metal kan ook zijn diensten verbeteren op basis van het gewenste gebruik door de bezoeker. Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer en u kunt ze zelf te allen tijde via uw browser verwijderen. In elk geval blijven de cookies geldig totdat ze door u zijn verwijderd.

De website van Meijer Metal gaat zorgvuldig om met de gegevens die worden verkregen en zorgt ervoor dat de verwerking van de gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving. De website van de Meijer Metal is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het cookiegebruik van derden, zoals de verantwoordelijkheden van de websites waarnaar de bezoeker kan linken of die de bezoeker anders zal gebruiken, zoals aanbieders van sociale media, waaronder YouTube, Twitter, LinkedIn, Facebook en dergelijke.

Wijzigingen Privacy Statement
Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd in geval van wijzigingen in de bedrijfsvoering van Meijer Metal B.V. Het is daarom raadzaam om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

Contact Us

Please fill in your question and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.