Meijer-Group investeert in Robotic Machine Tending

De Meijer-Group heeft twee Kawasaki Robotics (robotloaders) aangeschaft, die elk automatisch een freesmachine beladen. De 6-assige beladingsrobot met een handlingcapaciteit van ± 200 kg, pakt de te bewerken werkstukken op van AGV’s die ook de lasrobots voorzien van machinale verzorging. Zodra de freesdelen gereed zijn, haalt de beladingsrobot de bewerkte freesdelen uit de freesmachine en plaatst het product op een pallet, die vervolgens door een AGV in een buffertoren wordt geplaatst. Met deze nieuwe investering zet de Meijer-Group weer een grote stap in het automatiseren van operaties.

De Meijer-Group bestaat uit twee bedrijven: Meijer Handling Solutions B.V. (KOOI®ReachForks) en Meijer Metal.

Foto: alleen ter illustratie.

Kawasaki-Robotics
Contact Us

Please fill in your question and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.
meijer-group-100jarig-bestaanEuroblech 2022