GIRLSDAY STRIJKT NEER BIJ DE MEIJER GROUP

Op donderdag 11 April was het nationale Girlsday. Deze dag wordt georganiseerd om meisjes van 10 tot 15 jaar de mogelijkheid te geven spelenderwijs in contact te komen met de sector béta, techniek en ICT. Door het hele land zijn verscheidende activiteiten georganiseerd om de meisjes op een interactieve manier wegwijs te maken in de wereld van techniek. Zo ook bij de Meijer Group in samenwerking met de CSG Ulbe van Houten te Sint Annaparochie.

Ruim 54 meisjes verzamelden zich in het motoren museum op de Oudebildtdijk, wat in directe verbinding staat met de fabriek van de Meijer Group. Voordat het programma begon kregen de jonge dames een uitgebreide lunch voorgeschoteld met verschillende broodjes, drankjes en fruit. Tijdens het nuttigen van de lunch werd er een presentatie gegeven over wie de Meijer Group is, wat er allemaal binnen de Meijer Group gebeurd en welke werkzaamheden er worden verricht in de fabriek van de Meijer Group. Daarnaast werd er kort stilgestaan bij welke opleidingen er te volgen zijn in het algemeen en welke opleidingen je zou kunnen doen bij de Meijer Group zelf. Deze presentatie werd zo kort en bondig mogelijk gemaakt want het vak techniek zoals die bij de Meijer Group wordt uitgevoerd is natuurlijk eentje die je moet zien, voelen en ruiken.

Na de lunch en presentatie werden de 54 meisjes opgedeeld in twee groepen. De ene groep werd weer verdeeld in vier kleine groepjes die allemaal afzonderlijk een rondleiding kregen en de andere groep bleef in het museum om daar hun eigen telefoonhouder in de vorm van een heftruck in elkaar te zetten. Tijdens de rondleiding werd er stilgestaan bij de vele werkzaamheden die verricht worden bij de Meijer Group en de techniek of het technische aspect wat hierbij hoort. Zo gingen alle meiden langs de buizenlaser en de platenlaser om te zien hoe kokers en platen bewerkt worden of klaargemaakt worden voor verdere productie, keken ze bij de lasserij hoe twee stukken staal aan elkaar vast gelast kunnen worden en konden ze zien hoe je metaal kan vouwen op de zetterij. Op deze manier kregen ze weer een terugkoppeling van wat ze hadden gezien tijdens de presentatie om ze een nog beter beeld te geven van wat de Meijer Group verstaat onder het vak techniek. De rondleiding werd erg enthousiast ontvangen en positief ervaren.

Terwijl de ene groep dus een rondleiding kreeg, ging de achtergebleven groep aan de slag met een telefoonhouder. De uit verschillende onderdelen bestaande telefoonhouder kon aan de hand van een technische tekening bijna door iedereen in elkaar gezet worden. De telefoonhouder bestaat uit door Meijer Metal gemaakte onderdelen met een knipoog naar Meijer Handeling Solutions in de vorm van een Heftruck. Belangrijk hierbij natuurlijk weer de terugkoppeling naar techniek. Hoe ontstaat een product nu eigenlijk? Wat is daarvoor nodig? Er werd aanspraak gedaan op het technisch inzicht van de meiden die geconcentreerd probeerde hun eigen houder in elkaar te zetten. Kwamen de meiden er zelf niet uit dan stonden er minimaal drie vrouwelijke collega’s klaar om ze te ondersteunen met hun eigen creatie. Op deze manier heeft de Meijer Group geprobeerd deze jonge meiden te informeren en misschien wel belangrijker te enthousiasmeren voor de sector techniek.

Daarbij hebben de meiden in een 2-urige reis gezien, gevoeld en geroken wat de Meijer Group verstaat onder Samenstellingen, Omkastingen, Framebouw en Assemblage. Ook deze activiteit werd enthousiast uitgevoerd en creëerde veel blije en vrolijke gezichten.

Om het verhaal af te maken werd een oude dieselmotor aangezet in het museum om zo deze jonge meiden te voorzien van een stukje nostalgie en geschiedenis omtrent techniek. De motor die gestart werd door Sjoerd Meijer (3e generatie) en zijn consorten werd geconcentreerd geobserveerd en ook werd er aandachtig geluisterd naar de achtergrondinformatie van deze machine. Na een gezamenlijke afsluiting konden de meiden met hun eigen creatie en bijbehorende merchandise naar huis. De Meijer Group heeft deze dag als heel positief ervaren. Daar waar vroeger deze sector gezien werd als een echt “mannen” beroep wil Meijer graag laten zien dat dit beroep zeer geschikt is voor elk geslacht. De Meijer Group heeft twee meiden op contract die werkzaam zijn op de werkvloer die met veel plezier hier werken. “Dat vinden wij natuurlijk veel te weinig” aldus de gehele Meijer Group. Volgend jaar hopen we weer de deuren open te mogen doen voor een grote groep meiden met Girlsday2020!

Hieronder een uitgebreide foto compilatie van deze dag.

Contact Us

Please fill in your question and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.